События в Нагорном Карабахе и вокруг него: по страницам газет

Sobitiya_v_Naqornom_Karabakhe_i_vokruq_neqo_po_stranitsam_qazet

Müəllif: Rafik Mammadov
İl: 1988-89
Nəşriyyat: Kommunist
Təşkilat: Respublika Press Mərkəzi
Dillər: Əsasən Rus, Azərbaycan və Erməni dillərində də məqalələr var

Yüklə Kitab 1
Yüklə Kitab 2
Yüklə Kitab 3
Yüklə Kitab 4
Yüklə Kitab 5