Турки, Азербайджанцы, Армяне: Геноцид Исторической Правды

Djalal Aliev, Budaq Budaqov Turki, Azerbaydjanci

Müəlliflər: Cəlal Əliyev, Budaq Budaqov
İl: 2003
Nəşriyyat: Азербайджан
Dil: Rus

Yüklə