Armenian Terror in Nagorno Karabakh. Tragedy of Garadghly. February 17 , 1992.

Müəllif: Məhərrəm Zülfüqarlı
Təşkilat: Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosasiyası
İl: 2010
Dil: İngilis
Başqa dil: Azərbaycan

Yüklə