Azərbaycan Erməni Daşnak Terrorunun Xronologiyası

Müəllif: Əlisahib Əroğul
İl: 2009
Nəşriyyat: Təknur
ISBN: 978-9952-445-08-7
Dil: Azərbaycan

Kitabda erməni-daşnak faşizminin son bir əsrdə Azərbaycan türklərinə qarşı yürütdükləri soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin terror şiddətindən, onun amansızlığından bəhs edən, sırası minləri asan konkret faktlar öz əksini tapır. Kitab insanlığa qarşı yönəlmiş bu cinayətlərin dünya ictimaiyyətinin nəzər-diqqətinə çatdırılması üçün nəşr edilir. Müəllif bu kitabı ingilis, ispan, rus, alman, fransız və ərəb dillərinə çevirəcək və buna səy göstərəcək mütərcimlərə bəri başdan öz minnətdarlığını bildirir.

Yüklə