Ermənilər Və Həqiqətlər 1-ci cild

Müəllif: Fazil Qaraoğlu
İl: 2007
Nəşriyyat: Nurlar
ISBN: 9952-426-70-4
Dil: Azərbaycan

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən və türklərə qarşı törətdikləri məzalimlərdən bəhs edilir. Bu kitab xalqımızın bilmək məcburiyyətində olduğu tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir.

Yüklə