Khodjaly Martyrs and Witnesses

Müəllif: Həvva Məmmədova
İl: 2006
Nəşriyyat: Qərənfil
Təşkilat: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Dil: İngilis
Başqa dil: Azərbaycan

Yüklə