Qarabağ Real Tarix, Fakt, Sənədlər; Garabagh Real History Facts Documents

qarabaq real tarix

Müəlliflər: Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov
İl: 2005
Nəşriyyat: Təhsil
Təşkilat:Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Şurası
ISBN: 9952-423-00-4
Dillər: Azərbaycan, İngilis

Yüklə