The Khodjaly Genocide

Havva Mammadova, The Khodjaly Genocide

Müəllif: Həvva Məmmədova
İl: 2009
Nəşriyyat: Nurlan
ISBN: 9952-21-023-X
Dil: İngilis

Yüklə