Muzey sərvətlərin xilas olunması

İKOM-un Azərbaycan Komitəsinin YUNESKO-ya muraciəti (1994)

1a__az
1b__az

Cavab olaraq, YUNESKO-nun Azərbaycanın işqal olunmuş ərazilərində yerləşən muzeylər barəsində məktubu (1995)
2

Azərbaycanın müharibə nəticəsində yoxa çıxmış mədəni sərvətləri haqqında YUNESKO lifletı

1_1
1_2
2_1
2_2