Yaddaş; Memory

Müəllif: Qarabağa Azadlıq Təşkilatı
Dillər: Azərbaycan, İngilis